• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Team Hønefoss trafikkskole avholder kurs for etterutdanning av yrkessjåfører.

Kurset har en varighet på 35 timer.

For mere informasjon ta kontakt med kontor på 32 11 18 00 eller post@teamhonefoss.no
 

Etterutdanning

Som yrkessjåfør er du en viktig ressursperson på norske veier. Fra 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa, dette innebærer at alle sjåfører skal ta etterutdanning hvert femte år. Hensikten med den nye utdanningen er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre trafikksikkerheten generelt.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs.

• Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år.
• Det skal ikke avlegges noen prøve.
• Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag.


Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS