• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

35 timer obligatorisk kurs for yrkessjåfører

YSK Etterutdanning Godstransport:

Kurs 1: uke 38/39
Kursstart:  mandag 18.09.2017

Kurs 2: uke 42/43
Kursstart:  mandag 16.10.2017

Kurs 3: uke 46/47
Kurstart:  mandag 13.11.2017

Kurspris:  kr. 9350,- alt inkludert - også lunsj hos Tony`s

For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med kontoret: 32 11 18 00,
anita@teamhonefoss.no
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS