• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Buss

 
Prisliste Buss kl D
 
 
Grunnkurs storbil
 
 
 
1000,-
CD Teori 
      
 
 
3800,-
Kursmateriell
 
 
 
1050,-
D Kjøretime
 
8stk a1050,-
 
8400,-
D Trinnvurdering trinn 2
 
 
 
1050,-
D Trinnvurdering trinn 3
 
 
 
1050,-
Ulykkesberedskapskurs
 
 
 
2500,-
Sikkerhetskurs på vei
 
 
 
6300,-
D Førerprøve
 
 
3150,-
 
 
 
 
 
 
Sum   
27 800,-
 
 
 
 
Glattkjøring er ikke inkludert.
 
 
 
 
 
 
Les mer om hvordan du tar glattkjøringskurs her

En undervisningstime er på 45 min.
Timer som ikke avbestilles senest ett arbeidsdøgn for gjeldene time må
Betales i sin helhet. Timer som avbestilles grunnet sykdom, må dokumenteres
av lege om de ikke skal betales. Alle timer som ikke avbestilles må betales.
Priser kan endres uten varsel.
 
Fakturagebyr er kr. 50.-
 
Gebyr på teoretisk prøve Statens vegvesen er for tiden                   Kr.        600.-
Gebyr på praktisk prøve Statens vegvesen er for tiden                     Kr.       1040.-
 
Det er viktig å ha med legitimasjon til teoretisk og praktisk prøve.
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS