• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Vogntog

 
Vogntog kl CE semi og slep
 
Grunnkurs storbil
 
 
900,-
CE Teori        
 
 
5900,-
Kursmateriell
 
 
1050,-
C Kjøretime
8stk a 1050,-
 
8400,-
CE Kjøretime
8stk a 1100,-
 
8800,-
C Trinnvurdering trinn 2
 
 
1050,-
C Trinnvurdering trinn 3
 
 
1050,-
CE Trinnvurdering trinn 2
 
 
1100,-
CE Trinnvurdering trinn 3
 
 
1100,-
Lastsikringskurs         
 
 
3000,-
Ulykkesberedskapskurs
 
 
2500,-
C Sikkerhetskurs på vei
 
 
6300,-
CE sikkerhetskurs på vei
 
 
11 000,-
C Førerprøve
 
 
3150,-
CD Førerprøve
 
 
3300,-
 
 
          
 
 
 
Sum
57 600,-
 
 
 
 
Glattkjøring er ikke inkludert
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les mer om hvordan du tar glattkjøringskurs her

En undervisningstime er på 45 min.
Timer som ikke avbestilles senest ett arbeidsdøgn for gjeldene time må
Betales i sin helhet. Timer som avbestilles grunnet sykdom, må dokumenteres
av lege om de ikke skal betales. Alle timer som ikke avbestilles må betales.
Priser kan endres uten varsel.
 
Fakturagebyr er kr. 50.-
 
Gebyr på teoretisk prøve Statens vegvesen er for tiden                 Kr.        600.-
Gebyr på praktisk prøve Statens vegvesen er for tiden                   Kr.       1040.-
 
Det er viktig å ha med legitimasjon til teoretisk og praktisk prøve.

 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS