Kurs for etterutdanning av yrkessjåfører

Kurset har en varighet på 35 timer.

For mere informasjon ta kontakt med kontor på 32 11 18 00 eller anita@teamhonefoss.no

YSK Etterutdanning

Som yrkessjåfør er du en viktig ressursperson på norske veier. Fra 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa, dette innebærer at alle sjåfører skal ta etterutdanning hvert femte år. Hensikten med den nye utdanningen er å ivareta sikkerheten for deg som yrkesutøver og forbedre trafikksikkerheten generelt.

Kompetansebeviset er gyldig i 5 år. For å få fornyet det, må sjåføren ha gjennomført et 35 timers etterutdanningskurs.

• Etterutdanningen må gjennomføres hvert femte år.
• Det skal ikke avlegges noen prøve.
• Denne ordningen omfatter alle sjåfører som kjører mot vederlag.