Våre kommende kurs

Førerkortklasser:

Klasse Oppstart Kurs Pris Påmelding
T Ons 4. okt Lastsikringskurs

Tungbilskolen av Hønefoss, hensmovegen 16, 3516 Hønefoss

kr 1500,- Påmelding