EYDG – YSK Gods etterutdanning

Det er gjennom myndighetene innført krav om regelmessig etterutdanning av alle yrkessjåfører. Dette skal sikre at du som yrkessjåfør har kunnskap om den seneste tekniske utviklingen innen transport og logistikkbransjen. Etterutdanningen skal inneholde elementer som skal rette seg mot trafikksikkerhet og optimal bruk av tunge kjøretøy.

Alle som kjører tunge kjøretøy mot vederlag må ta etterutdanning. Dette må gjøres for å kunne praktisere som yrkessjåfør.

Etterutdanningen består av 35 timer. Dette kan tas både på 5 dager eller over to helger. Det er ikke krav om eksamen etter endt kurs, men du er nødt til å møte opp 100% for å få godkjent etterutdanningskurset.

Kursinnhold Etterutdanningen er inndelt i fem moduler:

Modul 1 – Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS og ulykkesberedskap

Modul 2 – Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte

Modul 3 – Transportens vilkår, avtaler, lover og forskrifter

Modul 4 – Godstransport i praksis, lastsikring, Persontransport i praksis, sikring av last i buss Modul 5 – Optimal og sikker atferd på veg lastebil/buss risikoforståelse, defensiv kjøring

Avbestilling: Avbestilling må skje senest 5 virkedager før kursets oppstart.

Kommende kurs

Vis alle

Ingen kommende kurs for øyeblikket.

Våre lærere på YSK gods etterutdanning